Utvärdering är intressant, spännande, engagerande och lärorikt! Företaget har i  22 år genomfört utvärderingar, utbildningar och utvecklingsarbeten. Vi har nyligen tillsammans med Contextio Ethnographic AB haft ramavtal om lärande utvärdering med Svenska ESF-rådet och företaget hade nyligen också ramavtal med Skolverket för kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys.  

Orwén Konsulting AB bildades 1999 och riktar sig både till offentlig och privat sektor med affärsidén att erbjuda utvärderingar som ger ett trovärdigt underlag för ett långsiktigt hållbart förändringsarbete samt erbjuda utbildningar inom utvärdering och angränsade områden.


På hemsidan kan du bland annat läsa mer om en utbildning om lärande utvärdering, tidigare erfarenheter av utvärderingar och ladda ner ett urval rapporter. 

Den certifierade utbildningen om lärande utvärdering är framtagen av Orwén Konsulting AB tillsammans med Contextio Ethnographic AB. Utbildningen är certifierad med OCN-metoden genom Nordiskt Valideringsforum.

Vi erbjuder också en utbildning som ger inspiration och verktyg för ökad samverkan och en styrgruppsutbildning som ger konkreta verktyg för att utveckla styrgrupper. 

Utvärdering för lärande, nytänkande och väl underbyggt förändringsarbete. välkommen!

lärande utvärdering

En lärande utvärdering följer projektet medan det pågår och skapar mervärden för verksamheten (Bild: Skolverket).  

utvärderingscoach

Utvärdering kan vara en skog av metoder och verktyg - kanske behöver ni en utvärderingscoach? (Bild: egen)

Certifierad utbildning om
lärande utvärdering!

En skräddarsydd utbildning om utvärdering kan skapas för din organisation, och nu finns en certifierad utbildning om lärande utvärdering (Bild: Shutterstock).