Företaget genomför främst lärande utvärderingar med vetenskapliga metoder som stödjer förändringsarbeten och underlättar implementering av resultat. En väl genomförd utvärdering kan vara ett stort stöd för både lärpocesser och att ge trovärdiga underlag till finansiärer. 

Ett stort antal lärande utvärderingar har genomförts inom både Socialfonden, Regionalfonden och Migrationsverkets AMIF-fond. Företaget har i  runt 25 år genomfört utvärderingar, utbildningar och utvecklingsarbeten. 

Företaget är gärna med i direktupphandlingar men också i större samarbeteten tillsammans med andra partners. 

Vi har för närvarande ramavtal med Tillväxtverket om analys- och utvärderingstjänster (tillsammans med två andra företag) och har nyligen tillsammans med Contextio Ethnographic AB haft ramavtal om lärande utvärdering med Svenska ESF-rådet och ramavtal med Skolverket för kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys. Se exempel på kunder

Andra tjänster är en certifierad utildning om lärande utvärdering samt processtöd i form av projekt- och verksamhetsstöd. 

 

Orwén Konsulting AB
Roger Orwén
Yxnaholma 103
243 91 Höör

072-701 63 84
roger@orwenkonsulting.se
www.orwenkonsulting.se
 


projekt- och verksamhetsstöd

Behöver ni stöd i er process? Vi kan utöver utvärderingar och utbildning om utvärdering erbjuda stöd vid projektutveckling, workshops och systematiskt lärande. 

Certifierad utbildning om
lärande utvärdering

En skräddarsydd utbildning om utvärdering kan skapas för din organisation. Läs mer om den certifierade utbildningen om lärande utvärdering.