Företaget genomför lärande utvärderingar med vetenskapliga metoder som stödjer förändringsarbeten och underlättar implementering av resultat. En väl genomförd utvärdering kan vara ett stort stöd för både lärpocesser och att ge trovärdiga underlag till finansiärer. 

Ett stort antal lärande utvärderingar har genomförts inom både Socialfonden, Regionalfonden och Migrationsverkets AMIF-fond. Företaget har i  runt 24 år genomfört utvärderingar, utbildningar och utvecklingsarbeten. 

Företaget är gärna med i direktupphandlingar men också i större samarbeteten tillsammans med andra partners. 

Vi har för närvarande ramavtal med Tillväxtverket om analys- och utvärderingstjänster (tillsammans med två andra företag) och har nyligen tillsammans med Contextio Ethnographic AB haft ramavtal om lärande utvärdering med Svenska ESF-rådet och ramavtal med Skolverket för kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys.

Affärsidén
Företaget erbjuder utvärderingar som ger ett trovärdigt underlag för ett långsiktigt hållbart förändringsarbete, utbildningar inom utvärdering och angränsade områden samt stöd i projektutveckling. Orwén Konsulting AB bildades 1999 och riktar sig både till offentlig och privat sektor.

Orwén Konsulting AB
Roger Orwén
Yxnaholma 103
243 91 Höör

072-701 63 84
roger@orwenkonsulting.se
www.orwenkonsulting.se

lärande utvärdering

En lärande utvärdering följer projektet medan det pågår och skapar mervärden för verksamheten (Bild: Skolverket).  

Certifierad utbildning om
lärande utvärdering

En skräddarsydd utbildning om utvärdering kan skapas för din organisation. Läs mer om den certifierade utbildningen om lärande utvärdering (Bild: Shutterstock).