Företaget vill stödja förändringsarbeten där nya metoder och kunskap implementeras på ett långsiktigt hållbart  sätt. En väl genomförd utvärdering kan vara ett stort stöd för både lärpocesser och att ge trovärdiga underlag till både interna och externa finansiärer. 

Företaget är gärna med i direktupphandlingar men också i större samarbeteten tillsammans med andra partners. Företaget har i  runt 23 år genomfört utvärderingar, utbildningar och utvecklingsarbeten. Vi har nyligen tillsammans med Contextio Ethnographic AB haft ramavtal om lärande utvärdering med Svenska ESF-rådet och ramavtal med Skolverket för kvalificerade konsulttjänster inom utvärdering och analys. Lärande utvärderingar har genomförts inom både Socialfonden, Regionalfonden och Migrationsverkets AMIF-fond.   


Affärsidén
Företaget erbjuder utvärderingar som ger ett trovärdigt underlag för ett långsiktigt hållbart förändringsarbete, utbildningar inom utvärdering och angränsade områden samt stöd i projektutveckling. Orwén Konsulting AB bildades 1999 och riktar sig både till offentlig och privat sektor.


Utbildningar

Utvärdering för lärande, nytänkande och väl underbyggt förändringsarbete. välkommen!

lärande utvärdering

En lärande utvärdering följer projektet medan det pågår och skapar mervärden för verksamheten (Bild: Skolverket).  

utvärderingscoach

Utvärdering kan vara en skog av metoder och verktyg - kanske behöver ni en utvärderingscoach? (Bild: egen)

Certifierad utbildning om
lärande utvärdering!

En skräddarsydd utbildning om utvärdering kan skapas för din organisation, och nu finns en certifierad utbildning om lärande utvärdering (Bild: Shutterstock).