Miljöpolicy och framtida miljömål
Företaget åker kollektivt till uppdrag, strävar efter en låg pappersförbrukning och att använda sig av miljövänligt papper, Svanenmärkta toner och lågenergilampor.  

Företaget har följande miljömål, där arbetet sker kontinuerligt:

-Fortsatt låg pappersförbrukning med svartvit och dubbelsidig utskrift
-Fortsatt användning av lågenergilampor i egna kontorslokaler
-Svanenmärkta toner till skrivare
-Fortsatt kollektivåkning till uppdrag så långt möjligt
-Svanenmärkta datorer vid nyanskaffning
-Mer utnyttjande av distansöverbryggande teknik
-Återvinning och återanvändning av produkter så långt det är möjligt

Företaget avser att framöver och halvårsvis göra en kvantifierad analys av hur miljömålen uppnås, vilket inte skett tidigare.