Litteratur om utvärdering 

Nedan är exempel på litteratur om utvärdering och böcker/rapporter som används i kursen Lärande utvärdering.


A Sävenstrand, H Uliczka, S Jansson & L Svensson (2013) ”Erfarenheter av lärande utvärdering”. SPeL-rapport nr 8, 2013 (SpeL var ett processtöd inom socialfonden för lärande och strategisk påverkan)

Bo Sandberg och Sven Faugert (2012) ”Perspektiv på utvärdering”, Studentlitteratur

Kajsa Lindberg (2009) "Samverkan", Liber

Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson och Karin Sjöberg (2013) ”Att fånga effekter: av program och projekt”, Studentlitteratur

Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg (2009) ”Lärande utvärdering genom följeforskning”, Studentlitteratur

M Ivarsson, G Ivarsson, A Sävenstrand & A Axelsson (2013) ”Från mötesproffs till utvecklingsmotor – En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete”. SPeL-rapport nr 11, 2013 (SpeL var ett processtöd inom socialfonden för lärande och strategisk påverkan)

Susan A. Wheelan (2014) "Att skapa effektiva team - en handledning för ledare och medlemmar", Studentlitteratur 

Örtengren Kari (2012) ”Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach). Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden”, av Project Design AB inom ramen för projektutvecklingsstödet inom Europeiska Socialfonden