fler Exempel på utvärderingsuppdrag

Under en period på runt 25 år har Orwén skrivit (ibland som medförfattare) runt 55 utvärderingsrapporter av EU-projekt och drygt 35 andra rapporter inom skilda områden, totalt cirka 90 studier. Nedan presenteras några exempel på uppdrag de senaste åren. I flertalet av dessa har Orwén Konsulting varit projektledare.   
 

År Uppdrag Uppdragsgivare 
ERUF (Regionalfonden)
2019 - 2023 Lärande utvärdering av ERUF-projektet Coocreate i Halland. Ett projekt om utveckling av strukturer för att stötta sociala innovationer och samhällsentreprenörskap, både för enskilda entreprenörer och att skapa arenor för nya möten mellan privata och offentliga organisationer. Ett samarbete mellan Region Halland, Högskolan i Halmstad och Coompanion Halland. 
 
Coompanion Halland
2019 - 2023 Lärande utvärdering av ERUF-projektet FASTR om omställning till fossilfria bränslen för transporter. Samverkan mellan Region Jönköpings län och Länsstyrelsen i Jönköpings län som tar ett helhetsgrepp i övergången till fossilfria bränslen, både av klimatskäl och för att utveckla företagande och tillväxt.
 
Energikontoret Norra Småland
2017 - 2020 Lärande utvärdering av ERUF-projektet Jakten på plasten - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling.
 
Uppsala kommun
2016 - 2019 Följeforskning av bredbandssatsning med ERUF-medel i Dalarna, Värmland och Gävleborg tillsammans med Analysys Mason i Stockholm. Regionförbund i Dalarna, Värmland och Gävleborg
SOCIALFONDEN OCH AMIF VID MIGRATIONSVERKET
2023 - 2026 Lärande utvärdering av AMIF-projektet Familjepartner, som ger ökat stöd till nyanlända att integreras i samhället. Samverkan med Contextio Ethnographic AB. 
 
SOS Barnbyar
2019 - 2022 Lärande utvärdering av ESF-projektet Sätt färg på Göteborgsregionen, utveckling av metod att hjälpa ungdomar att via måleri komma till arbete. Samverkan med Contextio Ethnographic AB.
 
Måleriföretagen
2019 - 2021 Lärande utvärdering av ESF-projektet SECiSO om metoden Supported Education för att stötta ungdomar med psykosociala utmaningar
 
RSMH
2019 - 2021 Lärande utvärdering av det nationella ESF-projektet Kom in (!) om mentorskapsprogram för utrikes födda kvinnor. Projektet ville underlätta för målgruppen att komma in till arbetsmarknaden och samtidigt underlätta för organisationer i behov av arbetskraft. Samverkan med Contextio Ethnographic AB.
 
Region Skåne
2019 - 2021 Lärande utvärdering av ESF-projektet Regarden (med Contextio Ethnographic AB som projektledare), om arbetsträning vid Returhuset
 
Göteborgs stad
2019 - 2020 Lärande utvärdering av ESF-projektet DIVOS (med Contextio Ethnographic AB som projektledare), om kompetensutveckling inom digital teknik
 
Lidköpings kommun
2020 - 2022 Lärande utvärdering av AMIF-projektet Stöd vid familjeåterförening för nyanlända från tredje land (utanför Europa) 
 
SOS Barnbyar i Göteborg