CERTIFIERAD UTBILDNING I
LÄRANDE UTVÄRDERING"Hur kan lärande utvärdering användas för hållbart förändringsarbete?"

 
Välkommen till en certifierad  utbildning om lärande utvärdering! En utbildning som ger dig verktyg till att ta tillvara värdefulla erfarenheter och göra förändringsarbetet långsiktigt hållbart.

Det genomfördes hösten 2017 en intern utbildning för Botkyrka kommun och en utbildning i Malmö. Hösten 2018 (i september och oktober) genomförs nästa utbildning. Fler utbildningar kan skapas vid behov. 

På utbildningen lärs bland annat ut hur den lärande utvärderingen kan kopplas till förändringsteori, hur styrgrupper kan utvecklas och bidra till förändring och hur hållbar samverkan kan skapas. 

Utbildningen varvar teoretisk kunskap på högskolenivå med upplevelsebaserat lärande där tillämpningarna är riktade till konkreta situationer. Det är fokus på att tillämpa teorier i verkliga och aktuella fall utifrån egen erfarenhet. 

Utbildningen är certifierad genom OCN-metoden och är framtagen av Orwén Konsulting AB och Contextio Ethnographic AB


Under våra år som utvärderare har vi sett nyttan av lärande utvärderingar. Men förutom nyttoaspekten är det ett fascinerande område som rymmer många komplexa och intressanta delar! Som roller, tankemönster, värderingar, intressemotsättningar och engagemang. Vi ser fram emot att diskutera utvärdering, lära oss mer tillsammans och förmedla våra erfarenheter.   


Hela kursen, enstaka moduler eller skräddarsydda lösningar
Du kan ta del av utbildningen på olika sätt. Utbildningen erbjuds dels som ett helhetspaket med fem moduler under sju dagar  fördelat under en period på tre månader, och dels kan du välja att läsa enskilda moduler på förbestämda tider.   

Du kan också skräddarsy ett utbildningsprogram. Detta kan vara ett bra alternativ för dig som är mer intresserad av vissa moduler och/eller inte vill resa till Malmö (som är den nya utbildningsorten från hösten 2017).

Vi kommer gärna ut till er!  Vi kan tillsammans skapa ett utbildningsprogram där du kan välja vissa moduler på viss tid och viss plats. Utbildningen kan på detta sätt även i högre grad anpassas till organisationens sammanhang, deltagarnas (gemensamma) förförståelse, kultur, aktuella frågor etc. 


Anmälan 
Läs mer om den certifierade utbildningen via knapparna till höger, där finns också information om datum och hur du anmäler dig.


Ta gärna kontakt för att höra mer!

Välkommen!