Vilka är vi som har utbildningen? 

Utbildningen är framtagen av Roger Orwén vid Orwén Konsulting AB och Anette Moberg vid Contextio Ethnographic AB, där utbildningen certifieras (kvalitetssäkras) med OCN-metoden genom Nordiskt Valideringsforum. Anette har (under 2016) avslutat sitt delägarskap i Contextio - har avslutat alla uppdrag - och jobbar numera hos annan arbetsgivare, vilket gör att det främst är Roger som är utbildare. Det kan, utöver Roger, vid olika tillfällen tas in externa föredragshållare. Tack Anette för utvecklandet av utbildningen och lycka till med de nya arbetsuppgifterna!

Roger Orwén är seniorkonsult och har arbetat med utvärderingar, utredningar, uppföljningar och projektutveckling sedan Arbetsvetenskapligt program och magisterexamen i Sociologi vid Högskolan i Halmstad. Uppdragen i den egna verksamheten - som startades 1999 - har vissa år varit på heltid, andra år tillsammans med anställning på viss tid eller arvode från politiskt uppdrag.

Under perioden på runt 17 år har Roger skrivit 29 utvärderingsrapporter av EU-projekt och drygt 35 andra rapporter inom skilda områden, totalt drygt 60 studier, både utredningar, utvärderingar och uppföljningar. Flertalet av dessa har gjorts i det egna företaget Orwén Konsulting AB (startade enskild firma 1999, aktiebolag 2011), flera även tillsammans med forskare vid Högskolan i Halmstad och vid Region Hallands dåvarande FoU-enhet. Studierna har medfört fördjupningar inom skilda kunskapsfält, främst arbetsmarknadsfrågor, men även inom till exempel äldreomsorg, ledarskap och miljö. Roger har gått utbildning i lärande utvärdering vid Halmstad högskola och lärarutbildning på samma högskola (ett slags pedagogiskt körkort för att få undervisa).

Erfarenheter från utbildning hämtas från olika områden. En lärofylld tid var tio år som instruktörsutbildare för Svenska bordtennisförbundet, främst ansvarig för Steg 1 och Steg 2 utbildningar. Under en period på cirka åtta år undervisning och handledning för studenter på Högskolan i Halmstad, främst i kursen Socialt utvecklingsarbete, och under ett år kursansvarig för den fristående kursen Utvärdering och uppföljning. Det finns också i alla utvärderingar och studier mer eller mindre inslag av utbildning vid presentation och dialog om dess resultat.  

Andra erfarenheter som berikar utvärderingsarbetet är tränare och ledare i pingisen på skilda nivåer i runt 20 år och politiskt arbete i tio år, bland annat som ordförande i Halmstads kommuns energi- och avfallsbolag (HEM AB), kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, gruppledare för Miljöpartiet i Halmstad och gruppledare för Miljöpartiet i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm.


 

"Under en period på cirka åtta år undervisning och handledning för studenter på Högskolan i Halmstad, främst i kursen Socialt utvecklingsarbete, och under ett år kursansvarig för den fristående kursen Utvärdering och uppföljning".