utvärdering, utbildning och processtöd

Företaget arbetar främst med lärande utvärdering, en modell som följer en verksamhet över tid och bidrar till lärande medan en insats pågår. En annan variant är utvärdering efter ett projekts slut. I alla utvärderingar är ambitionen att via en trovärdig utvärdering ge ett bra underlag för ett hållbart förändringsarbete.

I fokus i utvärderingarna är lärandet - där vetenskapliga undersökningar tillsammans med lärtillfällen (exempelvis workshops ) bidrar till att nya kunskaper tas tillvara, vilket ofta sker i en komplex omvärld med många aktörer. Det finns flera utvärderingsmodeller att använda, men alla ska på lämpligt sätt underlätta analys av förbättringsarbetet som kan bidra till mer framgångsrikt genomförande och implementering av resultat. Här kan du ta del av några utvärderingsuppdrag

Via utbildning om utvärdering kan företaget också stötta er verksamhet vid eget arbete med utvärdering, där du kan få tips och verktyg som underlättar utvärderingen.  En certifierad utbildning om lärande utvärdering genomförs  sedan våren 2016 och kan också skräddarsys för enstaka tillfällen. 

Företaget kan också stödja processer i er verksamhet, exempelvis om projektutveckling inför en ansökan.