Bakgrund – varför lärande utvärdering?                     

Utvärdering och uppföljning är idag viktiga verktyg för verksamhetsutveckling. Det kan handla om enstaka projekt, som inom EU:s regional- och socialfonder, men också kvalitets- och uppföljnings arbete inom kommuners olika förvaltningar, sjukvårdens förbättringsarbete eller utvecklingsarbete vid arbetsförmedlingar.

Lärande utvärdering har främst använts till att utvärdera projekt, men vi ser att lärande utvärdering även kan vara ett verktyg för uppföljningar, kvalitetsarbete, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Med lärtillfällen som fortlöpande ger kunskap och bidrar till kvalitet och måluppfyllelse internt i organisationen, men också i samverkansprocesser och i projekt.

Utbildningen lär ut hur en lärande utvärdering på ett systematiskt sätt kan ge kvalitet i undersökningarna, bidra till lärande och på sikt leda till att fler verksamheter blir långsiktigt hållbara. Till nytta både som beställare av utvärdering, användare och genomförare. 

Generella metoder i specifika kontexter
Sakfrågorna kan se mycket olika ut, men det lärande förhållningssättet till utvärdering och uppföljning är lika, med generella metoder att använda i specifika kontexter. Även om varje erfarenhet är unik, finns det också generella principer eller förhållningssätt som går igen och, mer eller mindre, påverkar utfallet.


.
"Utbildningen lär ut hur du kan genomföra en lärande utvärdering på ett systematiskt sätt som både ger kvalitet i undersökningarna, bidrar till lärande och på sikt kan leda till att fler verksamheter blir långsiktigt hållbara".