Certifiering

Vi certifierar och kvalitetssäkrar utbildningen i lärande utvärdering av flera skäl. Ett skäl är att säkerställa utbildningens kunskaper, metoder och upplägg. Andra är att säkerställa att deltagarna har tillgodogjort sig utbildningen, att deltagarna kan få ett kvitto på lärandet och att lärandet kan kommuniceras till andra. Metoden för kvalitetssäkring ger också förutsättningar för egen aktivitet och skapande för deltagarna, vilket ökar möjligheterna till lärande.  

OCN-metoden
Utbildningen kvalitetssäkras genom OCN-metoden (där kvalitetssäkringen leder fram till en certifering). OCN-metodens legitimitet vilar på erkännande och förankring från många olika samhällssektorer. En verksamhet som ska OCN-ackrediteras presenteras först för en panel där representanter från aktuella samhällssektorer samlas för att granska och eventuellt utveckla verksamheten. Panelmedlemmarna granskar programmet utifrån dess förutsättningar för kvalitet till både struktur och innehåll – från ett deltagarperspektiv och från ett samhällsperspektiv. På så sätt kan verksamhetens innehåll och kvalitet kommuniceras ut i samhället till de aktörer som är viktiga för organisationen och deltagarna.

Kvalitetssäkringen grundas på en tydlig beskrivning av verksamhetens struktur, resurser och förutsättningar för kvalitet – en programplan. Till programplanen hör moduler som är en detaljbeskrivning av de lärandemål som verksamheten har. Tillsammans är dessa dokument utgångspunkten för kvalitetssäkringen.

Det individuella erkännandet av lärandet erhålls efter fullgörande av moduler och bedömning av OCN-utbildad handledare. En viktig komponent är att deltagaren själv är aktiv i att visa att lärande skett. På detta sätt säkrar man inte bara lärandet som ges utan även att inlärning skett. Lärandet kan erkännas på tre nivåer - nivå 1, 2 och 3. I denna utbildning är nivån sammantaget på nivå 3. Nivåerna är anpassade och möjliga att jämföra med nivåerna inom European Qualification Network (EQF).

 
"Det individuella erkännandet av lärandet erhålls efter fullgörande av moduler och bedömning av OCN-utbildad handledare. En viktig komponent är att deltagaren själv är aktiv i att visa att lärande skett".