Vad händer på utbildningen?

(bilden visar deltagarna våren 2016, i NBV:s mysiga lokaler på Hornstull)

Första kursomgången våren 2016 skrev jag (Roger) ner centrala områden som vi diskuterade vid varje tillfälle och några tankar om mina upplevelser - kanske kan detta vara av värde för att förstå mer om utbildningens innehåll. Med vissa variationer har det sett likadant ut. Det nya är främst fler konkreta exempel och att jag själv har lärt mig mer. Nästa tillfälle hösten 2022 kommer  att vara digital. 


1) Varför utvärdera? Om konceptet lärande utvärdering (19/1) 
Vid första tillfället diskuterade vi bland annat betydelsen av ett lärande förhållningssätt och utmaningar vid genomförandet av en lärande utvärdering, och klargjorde skillnaden mellan traditionella utvärderingar och lärande utvärdering. Att följa en lärprocess inifrån är en intressant utmaning!  Deltagarna har med sig mycket erfarenheter, vilket gör diskussionerna mycket intressanta och givande. 

2) Utvärderingsmodeller och verktyg (9/2) 
En givande dag med lärorika diskussioner om utvärderingsmodeller som hjälp vid en lärande utvärdering. Om perspektiv, verklighetsbilder och nyanserade tankar om lärandets effekter.

3) Metod (1/3)
Vi diskuterade vikten av genomtänkt metod för en trovärdig utvärdering. Denna trovärdighet är betydelsefull för att kunna använda utvärderingens resultat i organisationens utvecklingsarbete. Såsom validitet, reliabilitet och genomtänkt urval. Särskilt intressant var rollspel om en intervjusituation :)  

4) Utvärderingsplan och utvärderingstrappan  (22/3)
Nu tog vi ett helhetsgrepp om den lärande utvärderingen, från start till att fånga in delar i den fortlöpande processen. Där utvärderingstrappan är ett värdefullt verktyg för att göra utvärderingen än mer användbar. Många samtal om subtila begrepp och dess betydelse - en viktig del i alla utvärderingar! Vi varvade egen reflektion med föredrag och tittade också på en kort video om utvärdering. 

5) Lärande utvärdering för strategisk påverkan   
(12/4, 3/5 och 24/5)
Den 12/4 hade vi en stimulerande dag med intressanta reflektioner om lärande, hur vi kan skapa goda förutsättningar för lärande i samband med en lärande utvärdering, vad lärande är, olika perspektiv på lärande och förslag på metoder för workshop. Intressant det där: Hur lär vi egentligen? Vi avslutande med reflektioner om ett praktiskt upplägg för en workshop. 

Den 3/5 hade vi på nytt en stimulerande och givande dag med intressant reflektioner. Vi inledde, som brukligt, med att reflektera över lärbevis, denna gång  om lärande i deltagarnas organisationer. Vilket följdes av tankar från litteratur och egna utvärderingar om hur implementering av nya erfarenheter från en insats/verksamhet kan förbättras. På eftermiddagen ägnade vi oss åt den svåra konsten att samverka, vilka faktorer som hämmar respektive främjar samverkan och hur den kan utvecklas, med hjälp av teori, tidigare utvärderingar och deltagarnas egna erfarenheter.

Sista heldagen den 24/5 följde vi upp några trådar från tidigare tillfällen, fördjupade oss i styrgruppers och projektägares viktiga roll för att strategiskt arbeta för att nå långsiktiga effekter av ett projekt eller annan insats. Efter en underhållande och lärorik workshop om en styrgrupp utvärderade vi hela kursen, där deltagarna hade värdefulla förslag till utveckling och förändring, men var som helhet mycket nöjda.  

Tack till alla deltagare för inspirerande och lärorika samtal! 

   
 
 

"Pedagogiskt skickligt uppbyggd"
Första gången utbildningen genomfördes var det tre deltagare; från offentlig organisation (Diskrimineringsombudsmannen), konsultföretag (Stelacon) och större organisation från civilsamhället (Rädda barnen). Stor vikt har lagts vid att utgå deltagarnas  erfarenheter. Så här säger Patrik Edgren från Diskriminerings-ombudsmannen (DO): (numera annan anställning)

”Jag gick igenom alla kurser som fanns i Sverige om utvärdering innan jag valde den här. Det här är inte en kurs utan en utbildning. Det är sju heldagar med arbetsuppgifter att utföra mellan våra möten. För sju heldagar inklusive förtäring måste jag säga att kursen är ytterst prisvärd. Skillnaden mot andra utbildningar är att vi fått lära oss allt om lärande utvärdering och följeutvärdering. Andra kurser belyser vanligen inte de perspektiven. Jag som själv har en pedagogisk utbildningsbakgrund konstaterar att den är pedagogiskt skickligt uppbyggd. Interaktiviteten, samtalen, inlämningsuppgifternas utformning och kursledarens didaktiska förmåga gör att jag så här i slutet av kursen kan säga att jag minns vad vi har lärt oss. Och som en del av kursen har vi redan fått möjlighet att applicera kunskaperna på ett utvärderingsobjekt.”