Vad tycker deltagarna? 

Det är alltid svårt att utvärdera sig själv, men... I en enkät våren 2019 till deltagare som gick utbildningen under 2017 och 2018 uppger flera att de är nöjda eller mycket nöjda med utbildningen. Nedan några av svaren från denna enkät och från ett svar i annan enkät under 2016. 

"Det var en mycket givande kurs på många sätt. Den gick igenom alla olika delar i lärande utvärdering på ett väldigt logiskt och pedagogiskt sätt som var lätt att ta till sig. Mycket bra uppgifter där vi snabbt fick använda oss av våra nya kunskaper och sen fick feedback på vårat arbete. Det var väldigt bra upplägg som gav utrymme för bra diskussioner".

"Mycket bra balans mellan teoretiska och praktiska pass, där man först går igenom teorin och får prova på hur det är i praktiken för att sedan gå igenom resultatet och se vad man kan göra bättre".


                                                             Deltagare på internutbildning i Botkyrka kommun 2017"Mycket bra upplägg och struktur på utbildningen, rekommenderas verkligen."

                                                            Deltagare i Stockholm 2018, från Ekerö kommun"Jag gick igenom alla kurser som fanns i Sverige om utvärdering innan jag valde den här. Det här är inte en kurs utan en utbildning. Det är sju heldagar med arbetsuppgifter att utföra mellan våra möten. För sju heldagar inklusive förtäring måste jag säga att kursen är ytterst prisvärd. Skillnaden mot andra utbildningar är att vi fått lära oss allt om lärande utvärdering och följeutvärdering. Andra kurser belyser vanligen inte de perspektiven. Jag som själv har en pedagogisk utbildningsbakgrund konstaterar att den är pedagogiskt skickligt uppbyggd. Interaktiviteten, samtalen, inlämningsuppgifternas utformning och kursledarens didaktiska förmåga gör att jag så här i slutet av kursen kan säga att jag minns vad vi har lärt oss. Och som en del av kursen har vi redan fått möjlighet att applicera kunskaperna på ett utvärderingsobjekt."

                                                                                                 Deltagare på kurs i Stockholm 2016
Har deltagarna haft nytta av utbildningen? 
I enkäten våren 2019 fanns en fråga om nyttan med utbildningen. Nedan några av svaren: 


"Ja, både för mitt eget arbete men också när jag ska läsa andras utvärderingar som vi har inom förvaltningen/kommunen."

"Ja, främst som stöd i tankesätt och metodval"


                                                                         Två deltagare från utbildning i Botkyrka 2017"Mycket i mitt arbete som projektledare och verksamhetsutvecklare"

                                                                        Deltagare i Stockholm 2018, från Ekerö kommun"Absolut, vi jobbar med många utvärderingar och det vi lärt oss på utbildningen har vi användning av dagligen".

                                                                        Deltagare i Stockholm 2018, egen företagare 
 

(Personerna på bilden är inte från utbildningen utan slumpmässigt utvalt från Google bilder)