läranderesultat och bedömningskriterier för
alla modulerna

Nordiskt Valideringsforum samarbetar med oss för att kvalitetssäkra utbildningen och använder sig av OCN-metoden. En del i metoden är att bryta ner lärandet i delar för att kunna bedöma lärandet och tydliggöra vad utbildningen syftar till. Detta kallas för läranderesultat (lr) och bedömningskriterier (bk). Lr är själva kunskapen, färdigheten eller kompetensen och bk det lärande som visar att deltagaren har uppnått ett visst läranderesultat. 

För att kunna få kompetensbevis behöver deltagaren göra lärbevis, vilka kan se olika ut beroende på vilken kunskap som efterfrågas och är i hög grad öppet för kreativa lösningar.  Till höger kan du ta del av alla modulernas beskrivningar av läranderesultat, bedömningskriterier och lärbevis. 

I en s.k. programplan beskrivs syfte och mål med utbildningen, den finns också att ladda ner till höger. Denna programplan har tillsammans med modulerna granskats av en s.k. panel för att säkerställa utbildningens kvalitet.