Mål - vad du får med dig hem

Deltagarna får med sig både teoretisk och praktisk kunskap om lärande utvärdering och hur den kan användas i organisationen till utvärdering, uppföljning, kvalitetsarbete, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Men även hur man skapar en lärande organisation - där vi framhåller lusten att lära om och lära nytt - och medskapande medarbetare som bidrar till lärande och förbättringsarbete. 

Sammanfattningsvis:

  • att deltagarna har utvecklat sin förmåga att beställa, genomföra och använda resultaten av en lärande utvärdering för att utveckla en verksamhet
  • att deltagarna förstår den lärande utvärderingens roll i det strategiska utvecklingsarbetet
  • att kunskaper, färdigheter och kompetens i lärande utvärdering ger deltagarna nya verktyg för att förbättra det egna kvalitetsarbetet."Kunskaper, färdigheter och kompetens i lärande utvärdering ger deltagarna nya verktyg för att förbättra det egna kvalitetsarbetet".

.