Målgrupp 

Vi vänder oss i första hand till personer som arbetar med, eller kommer att delta i utvärderingar, uppföljningar, kvalitetsarbete, förändringsarbete och verksamhetsutveckling. Det kan till exempel vara utvecklingsledare/projektledare, styrgruppsmedlemmar, projektägare eller personer som driver kvalitetsarbete på utvecklingsavdelningar eller liknande. Både i privat och offentlig sektor. 

Det kan handla om personer som driver intern verksamhetsutveckling, men också personer i externa projekt. Utbildningen kan också vara värdefull för utvärderingskonsulter och följeforskare. 


"Vi vänder oss i första hand till personer inom offentliga organisationer som arbetar med, eller kommer att delta i utvärderingar, uppföljningar, kvalitetsarbete, förändrings-arbete och verksamhetsutveckling."