Panel bedömde utbildningen

I början på oktober 2015 samlades en s.k. panel (en del av OCN-metodens kvalitetssäkring) för att bedöma utbildningens innehåll. Bland annat diskuterades utbildningen som helhet och delar i modulerna. Panelen kom med flera förslag  till förändringar, både krav och rekommendationer, som sedan har arbetats in i utbildningen.   

Jörgen Bergvall och Anna Karin Törnberg från Nordiskt Valideringsforum var mötesordförande respektive sekreterare, Roger Orwén från Orwén Konsulting AB och Anette Moberg från Contextio Ethnographic AB berättade om utbildningen och svarade på frågor.


Panelen

 

  • Göran Hellmalm, kvalitetsansvarig/ omvärldsanalytiker vid Folkbildningsförbundet - studieförbundens intresseorganisation.
  • Ove Svensson, fil dr i sociologi vid Högskolan i Halmstad (deltog via Skype). 
  • Lis Petersen-Bell, SomMest, konsult i handledning, lärande och ledarskap, tidigare rektor och ansvarig för internationella frågor i Halmstads kommun. 
  • Mikael Lind, Accepta Vi (en icke vinstdrivande förening inom t ex jobbförmedling, rehabilitering och sysselsättning, omställning och träningsboende).
  • Åsa Pontén, styrelse och ledning vid KlaraPapper/Klara EU.  
  • Annie Lundin, rektor på grundskola i Enköpings kommun."Panelen kom med flera förslag  till förändringar, både krav och rekommendationer, som sedan har arbetats in i utbildningen".