Utbildningens syfte 

Utbildningen ger både teoretisk och tillämpbar kunskap om konceptet lärande utvärdering, vilket stödjer organisationens uppföljnings- och kvalitetsarbete och leder till att erfarenheter än mer kan tas tillvara, både internt, i samverkansprocesser samt i externa projekt. Utbildningen ger därmed ökad förståelse för förändringsprocesser som leder till långsiktig hållbarhet.

Utbildningen certifieras och kvalitetssäkras med OCN-metoden för att säkerställa kvalitet i utbildningens struktur och säkerställa lärande för deltagaren (läs mer).  


 


"Utbildningen ger därmed ökad förståelse för förändringsprocesser som leder till långsiktig hållbarhet".