Behöver ni stöd i er process? Om projektutveckling, workshops och systematiskt lärande

Utvärderingar och eget förändringsarbete - både som projektledare, idrottsledare och inom politiken - har gett en bred erfarenhet om faktorer som bidrar till framgångsrika verksamheter och som ger långsiktigt hållbara resultat.

Vi kan stödja er process på olika sätt: 

  • Via arbete med förändringsteori, LFA-metoden eller annat verktyg kan vi hjälpa er att skapa klarhet i projektidén och underlätta att både få igenom en ansökan och skapa ett framgångsrikt projekt. Vi har även kontakter som kan hjälpa er att skriva en projektansökan.
     
  • Arrangemang av genomtänkta workshops med strukturerade dialogmetoder (med inspiration av metoder såsom Framtidsverkstad, Opera-metoden eller Open-space) som ett stöd för lärande och att komma vidare med ert förändringsarbete.
     
  • Löpande uppföljning för verksamhetens kvalitetssäkring och lärande. Med hjälp av vetenskapliga metoder ger vi stöd att följa utvecklingen inom vissa områden och ger trovärdiga underlag för förändringsarbetet.


Hör gärna av dig för att bolla tankar och idéer!