Inspiration och verktyg för ökad samverkan

Utbildare är Roger Orwén vid Orwén Konsulting AB, som är seniorkonsult med mångårig och bred erfarenhet från utvärdering av samverkansprojekt i offentlig sektor. Roger har även erfarenhet från praktisk samverkan i politik, utvecklingsprojekt och idrott.

 

Samverkan mellan och inom organisationer blir allt viktigare för att nå framgång. Inte sällan kantas samverkansprocessen av en rad utmaningar. Det finns villkor som leder till växande konstruktiv samverkan och villkor som är ett hinder.

Orwén Konsulting har tillsammans med Contextio Ethnographic AB utvecklat ett koncept med både föreläsning och utbildning i samverkan som ger en rad insikter om vad som främjar en samverkansprocess och kunskap om de vanligaste fallgroparna. Vi varvar konkreta exempel med teori och upplevelsebaserade övningar. Vi kan också stötta i processen och nästa steg i samverkan genom en kartläggning av er samverkansprocess och/eller processtöd genom en rad verktyg utifrån era behov. 

Första steget är ett utbildningstillfälle om en dag, där det presenteras vetenskaplig teori om samverkan och egna erfarenheter från utvärderingar tillsammans med deltagarreflektion och gruppövningar. Om sedan intresse finns kan en samverkansprocess följas över tid. Utbildare är Roger Orwén, fil mag i sociologi, seniorkonsult och utvärderare sedan 23 år.    

Syftet med dagen är att ge en teoretisk förståelse för samverkansprocessen och de värderingar som finns inbäddade i denna. Genom att deltagarna får en djupare förståelse för vilka värderingar och förhållningssätt som styr samverkansprocessen, liksom vilka villkor som gynnar eller hindrar processen, så kan värdet av samverkan öka väsentligt. 

Utbildningen skräddarsys gällande datum och plats, och bygger på intresseanmälningar. 

Kostnad för en dag är 3000 kr per deltagare, och vid fem deltagare eller mer från samma organisation
2 500 kr/person.   

Välkommen! 


Kontakta gärna Roger Orwén på 072-701 63 84 eller roger@orwenkonsulting.se