nyheter och Exempel på utvärderingar


Företaget är verksamt med att genomföra utvärderingsuppdrag och utbildningar om lärande utvärderingsamverkan och styrgrupper. Nedan presenteras några exempel på pågående uppdrag och händelser: 
 

 • Lärande utvärdering av tre ERUF-projekt (Europeiska regionalfonden)
  Projektet Coocreate om samhällsentreprenörskap i Falkenbergs kommun med Coompanion som projektägare (2018-2021), projektet Jakten på plasten (2017-2020) - ett samverkansprojekt mellan kommunerna Uppsala, Linköping, Eskilstuna och Norrköping om att minska användning av förbrukningsvaror i plast via förändrade sätt att arbeta med upphandling. 


  Det tredje projektet är  FASTR (2019-2021) - ett projekt i Jönköpings län om en bred satsning på samverkan och förnybara bränslen för att bidra till arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta. Orwén är projektledare i dessa tre ERUF-utvärderingar och samverkar i FASTR med Contextio Ethnographic AB och IVL Svenska Miljöinstitutet.  
   
 • Lärande utvärdering av tre ESF-projekt (Europeiska Socialfonden) 
  Projektet Regarden i Göteborg (2018-2020) - ett arbetsmarknadsprojekt på Returhuset i Göteborg, projektet Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) - ett arbetsmarknadsprojekt för ungdomar med skarpa måleriprojekt och validering, projektet SECiSo 2.0 - ett projekt som drivs av RSMH för att sprida metoden Supported Education och ge ökat stöd till elever med risk för att sluta skolan.

  Dessa projekt genomförs tillsammans med Contextio Ethnographic AB i Göteborg, där Orwén är projektledare i två av dem.

   
 • Arrangerade en försession om lärande utvärdering på Svensk utvärderingsförenings (SVUF) konferens om utvärdering 2-4 oktober 2019 - läs mer i konferensprogrammet här.
 • Arbetade mellan 2016-2019 med lärande utvärdering (följeforskning) av en större bredbands-satsning i Dalarna, Gävleborg och Värmland inom Europeiska regionalfonden (ERUF), i samarbete med Stelacon i Stockholm (numera Analysys Mason). 
 • Utvärderade våren 2019 ett arbetsmarknadsprojekt om rekrytering och matchning i Hylte kommun med medel från Länsstyrelsen i Halland - Branschmatch Hylte.

arbetsmarknad

Utvärderingarna berör ofta utvecklingsprojekt på arbetsmarknaden (läs mer under Alla sedan 1999 och Uppdrag). Följer tre arbetsmarknadsprojekt med ESF-medel just nu (skrivet i jan 2020) som alla på olika sätt och med olika inriktningar hjälper deltagare att bli stärkta på arbetsmarknaden eller kommer närmare en anställning. Exempelvis Sätt färg på Göteborgsregionen (2019-2022) där ungdomar via skarpa måleriprojekt får erfarenheter och kompetens som valideras och skapar möjligheter till en lärlingsanställning. 

Integration

Följde ett integrations- och EU-projekt i Mölndal under tre år på 2000-talet, utvärderade ett valideringsprojekt i Hässleholms kommun för personer med invandrarbakgrund  och har arbetat med integrationsfrågor vid Arbetsförmedlingen i Halmstads kommun. Under 2015 genomfördes en utvärdering av ett integrationsprojekt inom idrotten i Norrbotten. Arbetade 2016-2018 med EU-projekt Agata, (AMIF) vid Migrationsverket, om asylsökande och återsöknings-processen i Uppsala kommun.  

 

äldreomsorg och miljö

Deltagit i flera forskningsprojekt vid Region Halland och studerat ledarskap och kompetensutveckling inom äldreomsorgen, utvärderat projekt inom Anhörig 300, en nationell satsning på anhörigstöd. Utvärderat ett EU-projekt - Dig IT - i Stockholm, som utvecklar digitala hjälpmedel i arbetet med äldre. 

Utvärderat miljöledningssystem i Halmstads kommun och större miljöprogram (LIP och KLIMP, nationella satsningar på klimat och miljö) i Varbergs- och Halmstads kommun, utvärderade ett biogasprojekt med ERUF-medel (2017-2018) och är nu aktiv med utvärdering av FASTR - ett projekt om förnybara bränslen och samverkan för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.